Archiefvernietiging door Derksen Archiefopslag B.V.

 Vernietigen van archieven is een uiterst delicate kwestie. Vertrouwelijke gegevens kunnen en mogen niet uitlekken naar derden (wij hebben een AVG-protocol). De vernietigingsdatum zal aan het automatiseringssysteem gekoppeld worden. Op het moment dat archiefstukken deze datum hebben bereikt zal de opdrachtgever daar door Derksen van op de hoogte worden gebracht.

Dubbelcheck

Vernietiging kan alleen dan plaatsvinden indien een door opdrachtgever geautoriseerd persoon daartoe schriftelijk opdracht verstrekt. Er zal altijd een dubbelcheck worden gedaan alvorens de archieven definitief worden verwijderd. Na vernietiging ontvangt u een certificaat waarmee de vertrouwelijke vernietiging wordt gewaarborgd.